Start Om oss Svenska serien Regler Tävlingar 2018 Resultat Resultat Sv Serien Rekord Gästbok Medlem Startkort
Tävlingsregler Bana Kastredskap Klassindelning Centimeterkastning Lagtävling 2 Skor

 

 För centimeterkastning är grus, gräs och terräng godkända som underlag vid tävling.

 

Grus

Ett område om 2 x 2 meter runt pinnen ska bestå av grus eller sand.

Lutning mellan pinne och utkastpunkt får ej överstiga 5%.

 

Gräs

 

Ett område om 2 x 2 meter runt pinnen ska bestå av gräs.      

Lutning mellan pinne och utkastpunkt får ej överstiga 5%.

   

Terräng

Inga begränsningar för lutning eller underlag.

För att underlätta för kastare så skall vid terrängtävling banorna

förläggas på sådant sätt att höjdnivåerna blir så vänliga som möjligt och att

utkastplatsen placeras på ett vänligt sätt.

Kombi

För kombi gäller 4 banor gräs, 4 banor grus och 4 banor terräng.

Alla grupper ska göra färdigt ett och samma underlag innan man flyttar

på nästa underlag. För att få så jämlika förhållanden som möjligt bör man

försöka att indela kastarna i fyra grupper.

 

För alla banor gäller att det ska vara fritt från hängande grenar och andra

inträngande föremål.

Vid eventuell kontakt med något av ovannämnda tillämpas omkast (max ett).

Banans underlag ska aviseras i tävlingsprogrammet.

Vid varje tävling bör det finnas åtta tävlingsbanor och minst fyra uppvärmningsbanor.

Pinnen ska vara av metall och kompakt (ej av rörtyp) och ha en diameter av 25 mm.

Avståndet mellan markyta och pinnens översta del ska vara 30 cm.