Start Om oss Svenska serien Regler Tävlingar 2018 Resultat Resultat Sv Serien Rekord Gästbok Medlem Startkort
Tävlingsregler Bana Kastredskap Klassindelning Centimeterkastning Lagtävling 2 Skor

Lagmatch

 Varje lag består av två stycken kastare, som under en och samma tävling ej får bytas ut.

  En tävling består av en serie där alla lag kastar sex matcher i en grundomgång, därefter går dom åtta bästa lagen till kvartsfinal med efterföljande semifinal och final.

För rangordning efter grundomgången gäller i första hand matchpoäng, sedan kastpoäng och i tredje hand högsta enskilda kastomgång. Kan ej lagen skiljas åt även efter detta gäller särkastning med en kastomgång i taget tills något av lagen har ett poängövertag.

Särkastning gäller endast om åttonde plats.

 

  Vid oavgjord kvarts-semi eller finalmatch gäller särkastning med en kastomgång i taget tills någon av lagen har ett

 poängövertag

  

En match avgörs mellan två lag över fyra kastomgångar, (kastomgång = två kast per lag)

med rullande kastordning. Ex. Om lag A B möter lag C D blir

kastordning : 1) ABCD, 2) CBDA, 3) BDAC, 4) DACB

Lag med lägst startnummer inleder varje match.

 

Den som kommer närmast pinnen får 2 (två) poäng, den som är näst närmast får 1 (en) poäng, Kastas ring får man 3 (tre) poäng. Vid ring delas 1 (en) poäng ut till näst bästa sko. Om flera kastar ring samma omgång får alla dessa 3 (tre) poäng, ingen 1 (en) poängare delas då ut.

Om två eller flera skor ligger lika nära pinnen och ej kan skiljas åt delas poängen: 

vid två lika blir det 1½ (en och en halv) poäng till vardera, vid tre eller fler blir det 1 (en) poäng, lika läge på näst narmast sko ger ½ (halv) poäng oavsett antal lika skor.

Inga omkast vid pinnträff. "Vikning" eller "Läggning" av sko ska ej förekomma.

Mätning sker från närmast pinnen synliga del av hästskon. 

 

Lagets omgångspoäng blir det sammanlagda resultatet från båda kastarna.

När fyra omgångar är kastade summeras dessa och det lag som fått flest poäng erhåller 2 (två) matchpoäng, förlorarna 0 (noll) poäng. Vid lika får varje lag 1 (en) poäng.  

 

Om möjlighet finns kan man ha pinnar i båda ändar av banan = kartare tävlingstid.

 

Om hästskon fastnar i marken skall den fällas åt det håll som den lutar innan den mäts.