Startsida Om oss Svenska serien Regler Tävligar 2019 Resultat öppna SM
Lima HK
Titel Namn Mail Telefon
Ordförande Kjell Simonsson hastsko@telia.com 070-300 33 40
Sekreterare Kerstin Brodow kerstin.brodow@gmail.com 070-683 26 26
Kassör Dan Trnlind dan.tornlind@hotmail.com 070-603 99 42
Ledamot/Vise ordf. Christer Limberg
Ledamot/Vise sekret. Barbro Finnström
Organisation nr: 802115-1021
 

Copyright 2010 Svenska Hästskovarpaförbundet