Startsida Om oss Svenska serien Regler Tävligar 2020 Resultat öppna SM

Svenska  Hästskovarpaförbundets organisation

Adress:

 Styrelse

Ordförande Dan Törnlind 070-603 99 42 dan.tornlind@hotmail.com
Vice ordförande Kåre Färnlöf 073-079 17 78 bokning@arvikabygdenstaxi.se
Sekreterare Hans-Ove Carlsson 0554-135 31 hans-ove.carlsson@telia.com
Vice sekreterare Lisa Engman
Kassör Kjell-Arne Ehrefjord 0554-131 15 ehrefjord@telia.com
Ledamot Torbjörn Larsson 070-588 60 48 tomthults@telia.com
Ledamot Gunnar Johansson 076-135 20 05 johansson.gunnar50@gmail.com

Valberedning

Sammankallande Kurt Elmgren 0554-313 00 kurt.elmgren@telia.com
Henrik Persson h.persson@nordren.se
Klas-Göran Standar

Data
Ansvarig data Kjell Simonsson 070-300 33 40 hastsko@telia.com
Henrik Persson h.persson@nordren.com

 

Copyright 2010 Svenska Hästskovarpaförbundet