Startsida Om oss Svenska serien Regler Tävligar 2019 Resultat öppna SM

Svenska  Hästskovarpaförbundets organisation

 Styrelse

Ordförande Dan Törnlind 070-603 99 42 dan.tornlind@hotmail.com
Vice ordförande Kåre Färnlöf 073-079 17 78
Sekreterare Hans-Ove Carlsson 0554-135 31
Vice sekreterare Lisa Engman
Kassör Kjell-Arne Ehrefjord 0554-131 15
Ledamot Torbjörn Larsson 070-588 60 48
Ledamot Gunnar Johansson

Valberedning

Sammankallande Kurt Elmgren 0554-313 00
Henrik Persson
Klas-Göran Standar

Data
Ansvarig data Kjell Simonsson 070-300 33 40 hastsko@telia.com
Henrik Persson

 

Copyright 2010 Svenska Hästskovarpaförbundet