Start Om oss Svenska serien Regler Tävlingar 2018 Resultat Resultat Sv Serien Rekord Gästbok Medlem Startkort
Ingmår HVK Kil HVK Lima HK Mora HK Stavnäs HK Organisation

Organisation

Alla klubbar-föreningar har rätt att delta på Svenska Hästskokastaralliansens (SHA) möten med två stycken representanter. Dessa två utses av respektive klubb-förening och bildar ett beslutande organ. Beslutande organet ska ha minst ett protokollfört möte per år samt ha en sammankallande person, vilken utses på det möte som ska hållas i februari. Dessa möten har rätt att: nyinsätta , ta bort eller ändra regler och förordningar, besluta om tävlingsprogram, ekonomi samt övrig organisation inom Svenska Hästskokastaralliansen.

Klubb-förening behöver ej vara ansluten till Riksidrottsförbundet eller annan organisation. Klubb-förening har ej skyldighet att uppvisa årsmötesprotokoll eller liknande handlingar, dock ska en kontaktman finnas och vara anmäld till SHA.