Startsida Om oss Svenska serien Regler Tävligar 2020 Resultat öppna SM

Sverigebästa i respektive disciplin sedan

Svenska Hästsko-Varpa förbundets början

CM NAMN KLUBB DATUM PLATS

Herrar Grus
0,09 Gunnar Johansson Ingmår 11/9 - 2004 Kil
0,21 Dan Törnlind Lima 22/8 - 2015 Kil
0,36 Reine Johansson Stavnäs 9/8 - 2008 Kil
0,72 Inge Hjalmarsson Stavnäs 22/8 - 2015 Kil
0,89 Fredrik Hjalmarsson Stavnäs 25/8 - 2018 Kil
Herrar Gräs
- 0,45 Gunnar johansson Ingmår 11/8 - 2012 Ingmår
0,72 Dan Törnlind Lima 8/8 - 2015 Stavnäs
0,98 Lars Asplund Ingmår 15/6 - 2013 Ingmår
1,02 Reine Johansson Stavnäs 21/5 - 2005 Stavnäs
1,30 Peter Matsson Ingmår 18/6 - 2016 Ingmår
Herrar Terräng
0,44 Gunnar Johansson Ingmår 5/9 -2004 Otternäs
1,30 Reine Johansson Stavnäs 30/5 - 2015 Stavnäs
1,78 Inge Hjalmarsson Stavnäs 28/5 - 2013 Stavnäs
1,91 Peter Mattsson Ingmår 21/9 - 2019 Tomthult
2,00 Dan Törnlind Lima 29/7 - 2013 Lima
Herrar Kombi
1,42 Gunnar Johansson Ingmår 30/6 - 2012 Lima
1,58 Dan Törnlind Lima 30/6 - 2012 Lima
1,86 Fredrik Hjalmarsson Stavnäs 8/9 - 2018 Stavnäs
2,80 Lars Asplund Ingmår 11/5 - 2019 Kil
2,95 Inge Hjalmarsson Stavnäs 11/5 - 2019 Kil

 

Copyright 2010 Svenska Hästskovarpaförbundet