Startsida Om oss Svenska serien Regler Tävligar 2020 Resultat öppna SM

Svenska serien

 

Antalet tävlingar i Svenska serien bestäms på SHVA:s årsmöte, där bestäms också vilken typ av seedning som ska tillämpas under tävlingssäsongen. I tävling som ingår i Svenska serien ska en tävlingsjury, bestående av tre stycken personer, utses av arrangerande klubb-förening före start. Denna jury har till uppgift att se till att Svenska Varpaförbundets tävlingsbestämmelser angående doping, alkohol och rökning på tävlingsarenan följs samt att i möjligaste mån lösa protester eller andra tvister som uppstår under tävlingen. Skulle en protest eller tvist ej gå att lösa omedelbart går ärendet vidare till förbundsstyrelsen.

Svenska serien består av herr-, dam- och juniorklass. Om någon klass skulle ha mindre än tre deltagare på enskild tävling utgår den klassen. Damer får tävla i herrklass, herrjuniorer får tävla i herrklass och damjuniorer får tävla i herr- eller damklass. Poäng i Svenska serien delas ut separat till herrar, damer och juniorer oavsett vilken klass de tävlar i. Poäng delas ut till de femtio bäst placerade kastarna i respektive klass.

Om deltagare har stora svårigheter med att kasta på 10 meters avstånd, så har tävlingsjuryn möjlighet att lämna dispens så att denne kastare kan kasta på ett närmare avstånd. Denna dispens måste förnyas inför varje tävling och gäller ej i mästerskap.

Kastare från andra nationer och internationella föreningar har rätt att delta i Svenska serien-tävlingar men erhåller inga poäng.

Seedning inför tävling ska baseras på föregående tävling.

För säsongens första tävling gäller fjolårets slutlista.

 

Copyright 2010 Svenska Hästskovarpaförbundet